Dotacje unijne

Family Dental Care

Family Dental Care Centrum Stomatologii i Ortodoncji realizuje projekt pt: ,,Zakup wyposażenia i sprzętu w oparciu o nowoczesne technologie dla firmy Family Dental Care - Centrum Stomatologii i Ortodoncji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.
W ramach realizowanego projektu planowany jest zakup sprzętu diagnostycznego, urządzeń i narzędzi do specjalistycznego leczenia stomatologicznego.

  • zapytanie ofertowe nr 
  • Załącznik nr 1 
  • Załącznik nr 2 - wzór oferty cenowej

Strona opublikowana dnia 2018.26.04

  • zapytanie ofertowe nr 2 
  • Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia:
  • Załącznik nr 2 - wzór oferty cenowej:

Strona opublikowana dnia 2018.26.04

FAMILY DENTAL CARE

Centrum Stomatologii i Ortodoncji

ul. Generała Grochowskiego 3/6105-500 Piaseczno

SKONTAKTUJ SIĘ

rejestracja@familydentalcare.pl

+48 537 037 337


Poniedziałek. - piątek: 9.00 - 20.00

Sobota: 9.00 - 14.00